2014-10-31

Podporovať rodiny kvôli deťom?

Tvrdenia vypatlancov, že treba podporovať rodiny s deťmi, je jediný pseudo-argument, prečo chcú zakázať registrované partnerstvá homosexuálov.
Prečo to nie je argument, ale proti-argument?

Svet je preľudnený, Slovensko tiež

Rastislav Škoda: Svet potrebuje depopuláciu – aj Slovensko

Optimálna veľkosť populácie

Ľudí na Zemi by bolo ideálne asi 100_000_000 až 1_000_000_000. Teda na Slovensku cca. 75_000 až 750_000.

Čo z toho plynie?

Takže treba podporovať ľudí, ktorí nemajú žiadne alebo majú len 1 dieťa – dovtedy, dokiaľ počet ľudí na Slovensku nebude pod trištvrte milióna.

2014-10-11

Chráňme si stromy, ony nám to opätujú

Dnes už aj malé detičky v škôlke vedia, že

Stromy čistia vzduch

Trees Kill Odors And Other Emissions From Poultry Farms
How trees clean the air in London
Green plants reduce city street pollution up to eight times more than previously believed
Urban trees remove fine particulate air pollution, save lives
Trees save lives, reduce respiratory problems

Už menej ľudí vie, že

Stromy pomáhajú aj nášmu zdraviu (duševnému i telesnému)

In the green of health: Just 5 minutes of 'green exercise' optimal for good mental health
The healing effects of forests
Benefits of outdoor exercise confirmed
Green environments essential for human health, research shows
Tree and human health may be linked
Green spaces may boost wellbeing for city dwellers
Green spaces deliver lasting mental health benefits

Stromy samozrejme pomáhajú aj zdraviu detí

Health benefits of 'green exercise' for kids shown in new study

No len málokto tuší o tom, že

Stromy pomáhajú aj nenarodeným deťom

Green spaces found to increase birth weight
Greener neighborhoods lead to better birth outcomes, new research shows

Čo asi ani srnky netušia ;-) je, že

Stromy znižujú dokonca aj zločinnosť

Some city trees may discourage 'shady' behavior; Study explores relationship between urban trees and crime
Urban vegetation deters crime in Philadelphia

Čo môžeme urobiť?

Napr. skúsme oboznámiť s týmito skutočnosťami miestnych poslancov.
Ak aj napriek týmto faktom budú pokračovať v ničení mestskej zelene, budeme vedieť, že nám chcú ublížiť – a nabudúce si zvoľme niekoho iného, kto nám chce radšej pomôcť. :-)