2015-10-22

H3+ abo Halík hlása hlúposti, už zasa…

Reakcia na Tomáš Halík: Desatoro argumentov k strachu z islamu.

Mám sto dôvodov pre to, prečo som katolíkom, a nie moslimom, ale nepotrebujem svoju kresťanskú identitu poisťovať znižovaním a ohováraním iných náboženstiev.
Žiaľ, ale ohováraním ateizmu si to potrebuje posilňovať neustále. Vraj
ateistické režimy aj v „osvietenom 20. storočí“ preliali neporovnateľne viac krvi než stredoveká inkvizícia
Fašizmus/nacizmus ani stalinizmus neboli ateistické režimy. Prvú svetovú vojnu rozpútali kresťanskí panovníci. Benito Mussolini obnovil pápežský štát (tzv. Vatikán), Adolf Hitler veril, že ho chráni Prozreteľnosť, Josif Džugašvili/Stalin bol poverčivý. Bojovali proti cirkvám len preto, bo v nich videli konkurenciu.

nie každý fundamentalista je fanatik a nie každý fanatik je terorista
Pán Halík by sa mal naučiť, kto je to fanatik. To definujú psychiatri:
„Fanatismus je osobnostní strukturou spoluurčené, na omezené obsahy a hodnoty vztažené osobní přesvědčení s vysokým stupněm identifikace, které je udržováno nebo sledováno se značnou intenzitou, stálostí a důsledností. Trvá neschopnost dialogu a kompromisu s jinými systémy a lidmi, se kterými se bojuje jako s vnějším nepřítelem nasazením všech prostředků a v souladu s vlastním svědomím.“
— Günter Hole: Fanatismus, Portál, 1998, překlad Simona Hoskovcová

Čiže je jasné, že fanatizmus = terorizmus.

Poďme k ďalšej rovnosti: Fundamentalista je ten, kto doslova verí nejakému fundamentu a odmieta to spochybniť. V prípade islamského fundamentalizmu ide najmä o Korán. Posúdenie, či Korán nevyzýva na boj proti neveriacim a inovercom, nechávam na čitateľov
[Poznámka: Citácie z Koránu sú zo stránky Al-Quran.info, presnejšie preklad Aloisa Richarda Nykla, ktorý je vraj presnejší. V každom čísle verša je odkaz na danú podstránku, ktorá obsahuje aj arabský originál.]

Súra 2

191. A zabte je kdekoliv je najdete a vypuďte je zkadkoliv oni vypudili vás, neboť pokušení modloslužby horší jest vraždění: však nebojujte s nimi u mešity posvátné leda tehdy, kdyby vás v ní napadli. Napadnou-li vás, tedy zabte je: taková jest odměna nevěřících.
192. Však přestanou-li, pak věru Bůh velkým jest v odpouštění, slitovným.
193. A bojujte proti nim, dokud nepřestane pokušení modloslužby a nepřevládne náboženství (jediného); Boha: však přestanou-li, konec budiž nepřátelství, vyjma oproti nepravostným.

216. Předepsáno jest vám válčení, avšak vy cítíte k němu odpor: možná, že cítíte odpor k něčemu, co jest vám ve prospěch, a možná, že máte rádi něco, co jest vám ke škodě. A Bůh ví to, však vy toho nevíte.
217. Dotazovati se tě budou ohledně válčení v měsíci posvátném. Rci: „Válčení v něm jest velkým hříchem: však odpuzování od stezky Páně, nevíra v Boha a v modlitebnici posvátnou, vyhánění z ní lidu v ní dlícího, větším jest u Boha hříchem, a pokušení modloslužby horším jest vraždění. Nevěřící neustanou ve válčení proti vám, dokud neodvrátí vás od víry vaší, bude-li jim to možno: a kdožkoli z vás odvrátí se od víry své a zemře jako nevěrec, těch konání marná budou v životě tomto i budoucím: údělem těchto bude oheň, v němž přebývati budou věčně.

Súra 3

86. Jak vésti může Bůh stezkou pravou lid, jenž poté, když byl uvěřil a dosvědčil pravdivost prorokovu a poté, když došly ho jasné důkazy toho, stal se nevěřícím? Zajisté Bůh nevede stezkou pravou nepravostné.
87. Těchto odměnou bude zlořečení Boha a andělů a lidstva veškerého.

151. Vrhneme hrůzu v srdce nevěřících za to, že Bohu dávali společníky v božství, aniž by byli obdrželi k tomu splnomocnění s hůry: přebýváním jejich bude oheň a jak hrozné bude bydliště nepravostných!

Súra 4

37. kteří sami jsou skoupými a k lakotě nabádají druhé a skrývají to, čím obdařil je Bůh v štědrosti své: a trest potupný připravili jsme nevěřícím.

74. Nechť tedy bojují na stezce boží ti, kdož za život vezdejší kupují si život budoucí: a kdokoli bojuje na stezce boží, ať padne či zvítězí, zajisté bohatou dostane od nás odměnu.

76. Ti, kdož uvěřili, bojují na stezce boží: a nevěřící bojují na stezce Tághúta: bojujte tedy proti stoupencům Satanovým, neboť slabé budou proti vám léčky Satanovy!

89. Rádi by, abyste stali se nevěřícími jako oni, tak abyste byli stejnými. Nepřátelte se tedy s nimi, dokud neopustí zem svou na stezce boží, obrátí-li se k nevíře, tehdy chopte se jich a pobijte je, kdekolivěk je najdete: a nebeřte si ze středu jich ani přátel, ani pomocníků,

115. Však kdožkolivěk odtrhne se od proroka poté, když jasně naznačeno bylo mu dobré vedení a následovati bude jinou stezku, než stezku věřících, k tomu obrátíme se zády, stejně jako on obrátil se zády k nám a uvrhneme jej v peklo: věru, zlá bude to cesta.

150. Zajisté ti, kteří nevěří v Boha a proroky jeho a chtějí odděliti Boha od proroků jeho, praví: „Věříme některým a některým nevěříme,“ a chtějí bráti se střední cestou.
151. Tito jsou ti praví nevěřící — a nevěřícím připravili jsme trest potupný!

Súra 7

72. A vysvobodili jsme jej a ty, kdož při něm byli, dle milosrdenství svého a zahladili jsme do posledního ty, kdo lží nazývali znamení naše a nebyli věřícími.

Súra 8

59. A nikterak nechť nedomnívají se nevěřící, že budou v popředí: zajisté neseslabí (moc Boha).
60. Schystejte tudíž proti nim voje seč síly vaše stačí a silné čety jízdy, jimiž postrachem naplníte nepřítele Boha a nepřítele svého a jiné mimo nich, o nichž dosud nevíte, však o nichž Bůh ví. A cožkoli vydáte ze jmění na stezce boží, splaceno vám bude a nebudete zkráceni.

Súra 9

5. A když přešly měsíce posvátné, zabíjejte mnohobožce, kdekoliv je naleznete: a jímejte je, a obléhejte je, a číhejte na ně u každé cesty však obrátí-li se kajícně a budou-li zachovávati modlitbu a povinnou dávati almužnu, nechte je pokojně jíti jich cestou, neboť Bůh velký jest v odpouštení, slitovný.

111. Zajisté Bůh koupil od věřících osoby jejich i statky jejich s tím, že dány jim budou zahrady rajské: bojovati budou na stezce boží a zabíjeti budou i budou zabíjeni: slib tento potvrzen jest v Zákoně i Evangeliu a v Koránu — a kdo věrnějším jest Boha v dodržování slibů? Radujte se tedy z úmluvy, kterou jste umluvili: toto zajisté blahem bude velkým.

123. Vy, kteří jste uvěřili, bojujte proti sousedícím s vámi nevěřícím a nechť naleznou ve vás drsnost: a vězte, že Bůh jest s těmi, kdož bojí se ho.

Súra 61

4. Bůh zajisté miluje ty, kdož bojují na stezce jeho v šiku bitevním, jako by byli stavbou pevnou.

Ešte jeden výrok Halíka:

takzvaný Islamský štát, ktorý má s islamom spoločné asi toľko, koľko mali írski teroristi či upaľovanie čarodejníc a heretikov s kresťanstvom a s evanjeliom.
RKC doteraz odmieta zavrhnúť Starý zákon:
KKC 123 Kresťania majú v úcte Starý zákon ako pravé Božie slovo. Cirkev vždy rozhodne odmietala myšlienku zavrhnúť Starý zákon pod zámienkou, že ho Nový zákon urobil pominuteľným (marcionizmus).
A v Starom zákone, asi zrejme každý viete, Jahve prikazuje vraždiť čarodejnice.

V čom má Halík pravdu, že nie všetci mohamedáni/moslimovia sú fundamentalisti/teroristi – ale to zrejme len preto, že sú, našťastie, maloverní (na šťastie pre nás sú maloverní aj naši kresťania, čo sa týka Starého zákona)…

34 komentárov:

 1. Zabudli ste spomenúť, že zavrhnúť Starý zákon majú problém aj židia a štát Izrael. Teší ma, že sa hlásite k ateizmu. Toľko hlúpostí by totiž veriaci nenapísal. Kde Biblia vyzýva vraždiť čarodejnice? Overte si to najprv na portále TvojOponent- Obrana kresťanstva...Vy...Vy...Vy...Vy... :DD

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. To je jasné. Našťastie sú židia tiež väčšinou maloverní, tak ako väčšina kresťanov.
   Som agnostik, len z pohľadu primitívnch náboženstiev ako napr, kresťanstva, som ateista.

   Typická anonymná kresťanská špina – obviní ma z množstva hlúpostí, ale ani jednu nezdôvodní.
   Toľko krát si bol pristihnutí pri lži, usvedčený a stále to robíš. To robí len luhárska špina...

   Ex 20,18
   Čarodejnicu nenecháš nažive!

   Odstrániť
  2. https://sites.google.com/site/tvojoponent/ateizmus/kulturna-vojna/utok-na-piliere-krestanstva/spochybnovanie-biblie/prekrucanie-biblie/stary-zakon/exodus/exodus-22

   Odstrániť
  3. Ďakkujem za potvrdenie, že Biblia obsahuje príkazy na vraždene tzv. „čarodejníc“

   Inak, Tomáško Akvinský obhajoval vraždene všetkých heretikov, Tomáško Akvinský je dodnes Učiteľom Tvojej Cirkvi...

   Odstrániť
  4. Pythagoras(?) utopil žiaka a napriek tomu ho matematici uzávajú. Lpgika nie je Vaša silná stránka, však? :-)

   Odstrániť
  5. Pytagorova veta nekáže topiť žiakov ani vraždiť heretikov.

   Geometria/Matematika sa nevyjadruje o morálke.

   Tzv. učenie Cirkvi o sebe vyhlasuje, že je jediná správna morálka.

   Odstrániť
  6. RKC nevie zavrhnúť ani Starý zákon.

   Odstrániť
  7. Čo či sa dá?
   Zavrhnúť Starý zákon?
   Prečo by sa nedalo?
   Jeden kresťan sa k tomu aj priznal, žiaľ, asi len 1 z 1000...

   Odstrániť
 2. Citujem: ateistické režimy aj v „osvietenom 20. storočí“ preliali neporovnateľne viac krvi než stredoveká inkvizícia

  Konečne ste napísali pravdu, i keď viem, že ste len skopírovali cudziu myšlienku rozhľadeného a vzdelaného pána. To, čo dokázala inkvizícia za poltisícročie, dokázal Napoleon za jedno dopoludnie pri Waterloooooooooooooooooooooooooooo

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Je nepodstatné, kto to napísal, podstatné je to, že máte na svojom blogu aspoň jednu pravdivú vetu. No a k druhej vete sa nevyjadríte? :)

   Odstrániť
  2. Nevieš ukázať nepravdivosť ani 1 mojej vety, blbečku.

   Napoleon bol zločinec, ale oveľa menší ako Jahve, ktorý vyvraždil v Potope celú Zem...

   Odstrániť
  3. Ja vraha Napoleona nevelebím.

   Ty s celou Tvojou Cirkvou velebíš giga-vraha Jahveho.

   Odstrániť
  4. Veď Vy neveríte, že Boh existoval. Ak neexistoval, nemohol vraždiť :D

   Odstrániť
  5. To je irelevantné, jeblina.

   Dôležité je, že Ty velebíš takú postavičku, je jedno, či je vymyslená či skutočná, lebo Ty veríš, že je naozajstná...

   Odstrániť
  6. Písali ste, že ste ateista iba ku kresťanskému bohu. K ostatným ste agnostik. Teda pripúšťate existenciu tisícov postavičiek iných náboženstiev...

   Odstrániť
  7. To som nikdy nikde nenapísal, jeblina.
   Ani to nevyplýva z ničoho, čo som napísal, kokotko...

   Odstrániť
  8. Čo si odo mňa čítal, Ty špina luhárska?

   Odstrániť
 3. Spomínate Starý zákon a vyčítate RKC, že sa ho nevzdala. Starý zákon je dôležitým textom židov. Nože rovnako plamenne odsúďte aj židov a porozprávajte nám o upaľovaní čarodejníc v Izraeli :)

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Veď to je jasné.
   Ak chceš, máš to aj explicitne:

   Každý, kto tvrdí, že Starý zákon je pravé Božie slovo, je nebezpečný šialenec...

   Odstrániť
  2. Považujete židov za nebezpečných šialencov?

   Odstrániť
  3. Jeblina, nevieš čítať?
   Zopakujem:
   Každý, kto tvrdí, že Starý zákon je pravé Božie slovo, je nebezpečný šialenec...

   Odstrániť
  4. Čítanie s porozumením Vám robí ťažkosti? Znovu sa pýtam, či považujete židov za šialencov...

   Odstrániť
  5. Každý žid je judaistický fundamentalista, kokotko?

   Odstrániť
  6. Ak napíšeš všeobecne židov, vyjadruje to všetkých židov, kokotko...

   Odstrániť
  7. Lenže ja som nenapísal všeobecne. Konkretizoval som - zo skupiny Židov som vyčlenil židov. Teda žid ateistom byť nemôže. Je to rovnaký nezmysel, ako by ste mi tvrdili, že kresťan (presvedčením) môže byť súčasne aj ateista.
   :)

   Odstrániť
  8. Napísal si všeobecne židov.
   (Inak, nie každý žid je Žid.)
   Judaista nemusí byť fundamentalista, kotko.

   Odstrániť
  9. Inak, ja som napísal, že Žid môže byť ateista. :-P

   Odstrániť